เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : ori-mfm

ทัวร์ทวีปเอเชีย

3วัน2คืน

ส.ค. / ก.ย.

อาหาร : 6 มื้อ

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 5,995 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

6 มื้อ มื้ออาหาร

5 จุด ท่องเที่ยว

3 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – มาเก๊า – ช้อปปิ้งกงเป่ย

วันที่ 2 ร้านยาสมุนไพรจีน-หยก - ร้านยางพารา - สวนหยวนหมิง - หวีหนี่ - ผ่านชมถนนคู่รัก

วันที่ 3 จูไห่ – มาเก๊า - เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – แวะชิมขนม – วิหารเซนต์พอล - เซนาโด้ สแควร์ - The Parisian - The Venetian - สนามบินมาเก๊า - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ