ทัวร์พม่าLUCKY MANDALAY BAGAN 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999
รหัสทัวร์ 01BZMDL01
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – เจดีย์บูพญา – ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดโบราณ

เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอนันดา – วัดมนุหา – วัดกุบยางกี – วัดติโลมินโล – วัดสัญพัญญู – วิหารธรรมยันจี- มัณฑะเลย์ – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบ็ง

 


ทัวร์พม่าLUCKY MANDALAY BAGAN 3 วัน 2 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ ฯ - สนามบินดอนเมือง - สนามบินมัณฑะเลย์ - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - เจดีย์บูพญา - ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดโบราณ GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน
2 เมืองพุกาม - เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญ􀒚ู - วิหารธรรมยันจี- มัณฑะเลย์ - เมืองอมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL / YI LINK HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 มัณฑะเลย์ - พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ - สนามบินมัณฑะเลย์ - สนามบินดอนเมือง - กรุงเทพ ฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 – 07 เมษายน 2562 13,999 2,500 จอง
จอง
27 – 29 เมษายน 2562 13,999 2,500 จอง
จอง
10 – 12 พฤษภาคม 2562 11,999 2,500 จอง
จอง
18 – 20 พฤษภาคม 2562 11,999 2,500 จอง
จอง
14 – 16 มิถุนายน 2562 11,999 2,500 จอง
จอง
28 – 30 มิถุนายน 2562 11,999 2,500 จอง
จอง
15 – 17 กรกฎาคม 2562 13,999 2,500 จอง
จอง
26 – 28 กรกฎาคม 2562 11,999 2,500 จอง
จอง
10 – 12 สิงหาคม 2562 12,999 2,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ