ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินแขวน 3วัน 2คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,900
รหัสทัวร์ 02BT-MMR04
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง


ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม อินแขวน 3วัน 2คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel
2 พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง PARK ROYALYANGON HOTEL 5*
3 กระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
26 -28 เม.ย.62 13,900 3,000 จอง
จอง
17-19 พ.ค.62 14,900 3,000 จอง
จอง
31 พ.ค.-02 มิ.ย.62 12,900 3,000 จอง
จอง
07-09 มิ.ย.62 10,900 3,000 จอง
จอง
14-16 มิ.ย.62 10,900 3,000 จอง
จอง
21-23 มิ.ย.62 11,900 3,000 จอง
จอง
28-30 มิ.ย.62 11,900 3,000 จอง
จอง
05-07 ก.ค.62 11,900 3,000 จอง
จอง
06-08 ก.ค.62 11,900 3,000 จอง
จอง
12-14 ก.ค.62 11,900 3,000 จอง
จอง
13-15 ก.ค.62 11,900 3,000 จอง
จอง
19-21 ก.ค.62 11,900 3,000 จอง
จอง
20-22 ก.ค.62 11,900 3,000 จอง
จอง
26-28 ก.ค.62 12,900 3,000 จอง
จอง
27-29 ก.ค.62 12,900 3,000 จอง
จอง
02-04 ส.ค.62 11,900 3,000 จอง
จอง
09-11 ส.ค.62 12,900 3,000 จอง
จอง
10-12 ส.ค.62 14,900 3,000 จอง
จอง
17-19 ส.ค.62 11,900 3,000 จอง
จอง
24-26 ส.ค.62 11,900 3,000 จอง
จอง
31-02 ก.ย.62 11,900 3,000 จอง
จอง
07-09 ก.ย.62 11,900 3,000 จอง
จอง
14-16 ก.ย.62 11,900 3,000 จอง
จอง
21-23 ก.ย.62 11,900 3,000 จอง
จอง
28-30 ก.ย.62 11,900 3,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ