ทัวร์พม่า หลงรัก…พุกาม

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,900
รหัสทัวร์ 02BT-MMR052_FD_APR-SEP19
สายการบิน Thai airasia
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ริมทะเลสาบตองตามัน
สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชมทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตก ณ เจดีย์ชเวซานดอว์
ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ณ เจดีย์บูพยา
ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม โชว์พื้นเมืองที่ดังที่สุดของเมืองพุกาม
ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + บริการอาหารร้อนบนเครื่องไปกลับ
แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืด+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ถุงผ้า+พัด+ร่ม+สมุดสวดมนต์+คู่มือพม่า)


ทัวร์พม่า หลงรัก…พุกาม

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-จุดชมวิวทะเลเจดีย์-เจดีย์บูพญา-โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก SU TIEN SAN HOTEL หรือเทียบเท่า
2 พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-มัณฑะเลย์ -อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า
3 มัณฑะเลย์-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18-20 พ.ค 62 11,900 3,000 จอง
จอง
25-27 พ.ค 62 10,900 3,000 จอง
จอง
08-10 มิ.ย. 62 11,900 3,000 จอง
จอง
29-01 ก.ค. 62 11,900 3,000 จอง
จอง
06-08 ก.ค. 62 11,900 3,000 จอง
จอง
20-22 ก.ค. 62 12,900 3,000 จอง
จอง
03-05 ส.ค. 62 12,900 3,000 จอง
จอง
16-18 ส.ค. 62 11,900 3,000 จอง
จอง
23-25 ส.ค. 62 12,900 3,000 จอง
จอง
30-01 ก.ย. 62 12,900 3,000 จอง
จอง
06-08 ก.ย. 62 12,900 3,000 จอง
จอง
20-22 ก.ย. 62 12,900 3,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ