ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ [เลทส์โก เสน่ห์จันทร์ EP.2]

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ ZMDL07
สายการบิน Thai Smile
ระยะเวลา 4D3N
ประเทศ MYANMAR

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 ชมอาทิตย์อัสดง ท่ามกลางวิวป่าทะเลเจดีย์ ดินแดนเจดีย์ 4,000 องค์ สักการะ 2 มหาบูชาสถานเจดีย์ชเวสิกอง

และร่วมพิธีมหามงคลล้างพระพักตรพระมหามัยมุณี ชมพระราชวังสุดท้ายแห่งอาณาจักรพม่า

ชมทัชมาฮาลแห่งลุ่มแม่น้ำอิรวดี ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี ชมความยิ่งใหญ่เจดีย์มิงกุน

ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ และเมนูพิเศษกุ้งแม่น้ำเผา


มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ [เลทส์โก เสน่ห์จันทร์ EP.2]

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – วัดมานุหะ – วัดอนันดา – จุดชมวิวทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวสิกอง BAGAN LANDMARK / GRACIOUS BAGAN HOTEL ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
2 พุกาม – เจดีย์กุเปียวจี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมยันจี – เมืองมัณฑะเลย์ SHWEPHUY HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เมืองมัณฑะเลย์ – ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี – เมืองมิงกุน – เจดีย์ชินพิวมิน (ทัชมาฮาลแห่งลุมแม่น้ำอิรวดี) ระฆังยักษ์มิงกุน – เจดีย์มิงกุน – พระราชวังมัณฑะเลย์ – เจดีย์ชเวนันดอว์ (วัดไม่สัก) – วัดกุโสดอ SHWEPHUY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เมืองมัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตรพระมหามัยมุนี – สะพานไม้สักอูเบ็ง – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 Feb - 03 Mar 2020 14,999 3,500 0 0 3,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ