ทัวร์พม่า มหัศจรรย์…MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,900
รหัสทัวร์ 02BT-MMR03_PG
สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  พระราชวังมัณฑะเลย์พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล


ทัวร์พม่า มหัศจรรย์…MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง-สกายน์ฮิลล์ พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า
2 พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล ท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า
3 ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดมหากันดายง-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 - 30 Dec 2019 15,900 2,000 14,900 15,500 0 จอง
จอง
31 Dec - 02 Jan 2020 15,900 2,000 14,900 15,500 0 จอง
จอง
07 - 09 Feb 2020 12,900 2,000 11,900 12,500 0 จอง
จอง
07 - 09 Mar 2020 11,900 2,000 10,900 11,500 0 จอง
จอง
28 - 30 Mar 2020 11,900 2,000 10,900 11,500 0 จอง
จอง
03 - 05 Apr 2020 11,900 2,000 10,900 11,500 0 จอง
จอง
04 - 06 Apr 2020 12,900 2,000 11,900 12,500 0 จอง
จอง
13 - 15 Apr 2020 13,900 2,000 12,900 13,500 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ