ทัวร์พม่า มหัศจรรย์….พม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,900
รหัสทัวร์ 02BT-MMR04_FD
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง


ทัวร์พม่า  มหัศจรรย์….พม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) พักที่ Kyaikhto, Mountain Top , Yoyolae , Golden Rock Hotel
2 พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง นำท่านเข้าสู่ที่พัก**โโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว PARK ROYALYANGON HOTEL 5*
3 ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 - 22 Dec 2019 12,900 3,000 11,900 12,500 0 จอง
จอง
27 - 29 Dec 2019 13,900 3,000 12,900 13,500 0 จอง
จอง
29 - 31 Dec 2019 14,900 3,000 13,900 14,500 0 จอง
จอง
30 Dec - 01 Jan 2020 15,900 3,000 14,900 15,500 0 จอง
จอง
31 Dec - 02 Jan 2020 14,900 3,000 13,900 14,500 0 จอง
จอง
31 Jan - 02 Feb 2020 12,900 3,000 11,900 12,500 0 จอง
จอง
07 - 09 Feb 2020 12,900 3,000 11,900 12,500 0 จอง
จอง
14 - 16 Feb 2020 13,900 3,000 12,900 13,500 0 จอง
จอง
28 Feb - 01 Mar 2020 11,900 3,000 10,900 11,500 0 จอง
จอง
06 - 08 Mar 2020 11,900 3,000 10,900 11,500 0 จอง
จอง
20 - 22 Mar 2020 11,900 3,000 10,900 11,500 0 จอง
จอง
27 - 29 Mar 2020 12,900 3,000 11,900 12,500 0 จอง
จอง
04 - 06 Apr 2020 13,900 3,000 12,900 13,500 0 จอง
จอง
10 - 12 Apr 2020 13,900 3,000 12,900 13,500 0 จอง
จอง
11 - 13 Apr 2020 14,900 3,000 13,900 14,500 0 จอง
จอง
13 - 15 Apr 2020 14,900 3,000 13,900 14,500 0 จอง
จอง
24 - 26 Apr 2020 12,900 3,000 11,900 12,500 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ