ทัวร์พม่า มหัศจรรย์….พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,900
รหัสทัวร์ 02BT-MMR031_PG
สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ตลาดเช้าพินอูลวิน – วัดพระมหาอันตูกานตาร์ – ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี – มัณฑะเลย์ –อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง         


ทัวร์พม่า มหัศจรรย์….พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – มัณฑะเลย์ - พินอูลวิน - นั่งรถม้าชมเมือง *นาท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ3ดาว**Royal Parkviewหรือเทียบเท่า
2 ตลาดเช้าพินอูลวิน - วัดพระมหาอันตูกานตาร์ - ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี - มัณฑะเลย์ –อมรปุระ- สะพานไม้อูเบ็ง *นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 ดาว **HOTEL YI LINK MANDALAY หรือเทียบเท่า
3 เข้าร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ – พระราชวังไม้สักชเวนานจอง – วัดกุโสดอ – สกายน์ - เจดีย์นมนาง - ขึ้นเขาสกายน์ – เจดีย์เจดีย์เสวยอูปงยะฉิ่น – เจดีย์อูมินทงแส่ - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 Nov - 01 Dec 2019 12,900 2,000 11,900 12,500 0 จอง
จอง
20 - 22 Dec 2019 12,900 2,000 11,900 12,500 0 จอง
จอง
07 - 09 Feb 2020 12,900 2,000 11,900 12,500 0 จอง
จอง
07 - 09 Mar 2020 11,900 2,000 10,900 11,500 0 จอง
จอง
28 - 30 Mar 2020 11,900 2,000 10,900 11,500 0 จอง
จอง
03 - 05 Apr 2020 13,900 2,000 12,500 13,500 0 จอง
จอง
04 - 06 Apr 2020 13,900 2,000 12,900 13,500 0 จอง
จอง
13 - 15 Apr 2020 14,900 2,000 13,900 14,500 0 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ