ทัวร์พม่ามัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ EP.2]

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999
รหัสทัวร์ ZMDL05
สายการบิน BANGKOK AIRWAYS
ระยะเวลา 4D3N
ประเทศ MYANMAR

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ สัมผัสเมืองมนต์เสน่ห์แห่งดินแดนทะเลเจดีย์

พักพุกาม 2 คืนเต็มอิ่ม ชมอาทิตย์อัสดง สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า

ชมมหาเจดีย์จักรพรรดิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เมืองมิงกุน


มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน [เลทส์โก บุหลันดั้นเมฆ EP.2]

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์ GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน
2 เมืองพุกาม – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี GRACIOUS BAGAN HOTEL เทียบเท่า หรือระดับเดียวกัน
3 พุกาม – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน – ระฆังมินกุน – เจดีย์ชินพิวเ SHWEPHUY HOTEL / SHWEINNGYIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เมืองสกายน์ – เจดีย์กวงมูดอ – วัดชเวนันดอร์ (วัดไม้สัก) – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอร์ – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 - 08 Jun 2020 12,999 3,000 0 0 3,900 จอง
จอง
19 - 22 Jun 2020 13,999 3,000 0 0 3,900 จอง
จอง
26 - 29 Jun 2020 14,999 3,000 0 0 3,900 จอง
จอง
03 - 06 Jul 2020 16,999 3,000 0 0 3,900 จอง
จอง
09 - 12 Jul 2020 12,999 3,000 0 0 3,900 จอง
จอง
17 - 20 Jul 2020 13,999 3,000 0 0 3,900 จอง
จอง
23 - 26 Jul 2020 13,999 3,000 0 0 3,900 จอง
จอง
31 Jul - 03 Aug 2020 13,999 3,000 0 0 3,900 จอง
จอง
21 - 24 Aug 2020 14,999 3,000 0 0 3,900 จอง
จอง
04 - 07 Sep 2020 14,999 3,000 0 0 3,900 จอง
จอง
18 - 21 Sep 2020 14,999 3,000 0 0 3,900 จอง
จอง
25 - 28 Sep 2020 14,999 3,000 0 0 3,900 จอง
จอง
08 - 11 Oct 2020 15,999 3,000 0 0 3,900 จอง
จอง
09 - 12 Oct 2020 15,999 3,000 0 0 3,900 จอง
จอง
15 - 18 Oct 2020 15,999 3,000 0 0 3,900 จอง
จอง
16 - 19 Oct 2020 15,999 3,000 0 0 3,900 จอง
จอง
23 - 26 Oct 2020 16,999 3,000 0 0 3,900 จอง
จอง
29 Oct - 01 Nov 2020 15,999 3,000 0 0 3,900 จอง
จอง
30 Oct - 02 Nov 2020 15,999 3,000 0 0 3,900 จอง
จอง
05 - 08 Nov 2020 15,999 3,000 0 0 3,900 จอง
จอง
06 - 09 Nov 2020 15,999 3,000 0 0 3,900 จอง
จอง
12 - 15 Nov 2020 15,999 3,000 0 0 3,900 จอง
จอง
13 - 16 Nov 2020 15,999 3,000 0 0 3,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ