วันหยุดเทศกาล

รหัส : (TUR-TD8D6N-TK)

ทัวร์ตุรเคีย (ตุรกี)

8 วัน 6 คืน

ต.ค.

อาหาร : 17 มื้อ

Turkish Airlines

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 38,988 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

17 มื้อ มื้ออาหาร

8 จุด ท่องเที่ยว

8 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 เมืองอิสตันบูล-เมืองอังการ่า

วันที่ 2 กรุงอังการ่า -ทะเลสาบเกลือ (Salt Lake) - เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิค ชมโรงงานท่อพรม – หุบเขาเกอเรเม่-หุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley)

วันที่ 3 โปรแกรมเสริมพิเศษ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ (OPTIONAL TOUR)-ชมโรงงานจิวเวอร์รี่และโรงงานเซรามิค- CARAVANSARAI

วันที่ 4 ปราสาทปุยฝ้าย-สุสานโรมันโบราณ-โรงงานเครื่องหนัง-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (St. John CASTLE)- ISA BEY MOSQUE-ร้านขนม Turkish Delight

วันที่ 5 โรงงานเครื่องหนัง - เมืองเพอกามัม – เมืองหมู่บ้านกรีซโบราณ ติดทะเลไอวาลิค –ชานัคคาเล่-ม้าไม้จำลองกรุงทรอย HOLLYWOOD TROY WOODEN HORSE

วันที่ 6 สุเหร่าสีน้ำเงิน-จัตุรัสสุลต่านอะห์เมตหรือฮิปโปโดรม-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย - คาเฟ่รากา เมเดรเซ

วันที่ 7 ย่าน FENER & BALAT- จตุรัสทักซิมสแควร์ (Taksim Square)

วันที่ 8 กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ