ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์..TURKEY

ราคาเริ่มต้น ฿ 34,900
รหัสทัวร์ 2BT-IST011_TK
สายการบิน Turkish Airlines
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองชานักกาเล ชมเมืองโบราณทรอย ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน หรือ ม้าไม้เมืองทรอย
ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี ปามมุคคาเล ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์


ทัวร์ตุรกี มหัศจรรย์..TURKEY 9 วัน 6 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ • ตุรกี • อิสตันบูล
2 สนามบินอิสตันบูล • เมืองชานักกาเล • เมืองโบราณทรอย• ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน • เมืองไอวาลิค HALIC PARK HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวตามมาตรฐานดาวตุรกี ที่เมืองไอวาลิค
3 คุชาดาสึ • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • บ้านพระแม่มารี • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • ปามุคคาเล PAM THERMAL HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวที่เมือง PAMUKKALAมาตรฐานดาวตุรกี
4 ปามุคคาเล• ปราสาทปุยฝ้าย • เมืองคอนย่า • ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ • พิธภัณฑ์เมฟลานา RAMADA PLAZA KONYA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวมาตรฐานดาวตุรกีที่เมืองคอนย่า
5 เมืองคอนย่า • สถานนีคารวาน • เมืองคัปปาโดเกีย • พิพิธภัณฑ์เกอเรเม • นครใต้ดินคาดัค • โชว์ระบำหน้าทอง Belly Dance พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืนUCHSAR CAVE HOTELหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันมาตรฐานตุรกี
6 นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคับปาโดเกีย (ไม่รวมค่านั่งบอลลูน) • ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ • โรงงานเซรามิค • จิวเวอรี่เมืองอังการา•ทะเลสาบน้ำเค็ม •กรุงอังการา •สุสานอาตาเตริ์ก ALTINEL HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว ตามมาตรฐานระดับดาวตุรกี เมืองอังการา
7 กรุงอังการา • นครอิสตันบูล • ช่องแคบบอสพอรัส • พระราชวังโดลมาบาห์เช่ QUA HOTELหรือ RETAJ ROYAL เทียบเท่าระดับ 5 ดาวกรุงอิสตันบูล ตามมาตรฐานระดับดาวตุรกี
8 บลูมอสก์ • ฮายาโซฟีอา • อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • ชมพระราชวังทอปกาปึ• สไปซ์มาเก็ต
9 สนามบินอิสตันบูล• กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11-19 ก.ค. 62 34,900 6,000 34,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ