ทัวร์ญี่ปุ่นTOKYO FUJI NIKKO ซุปตาร์ ซามูไร Autumn 5D3N

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,888
รหัสทัวร์ 21XJ133
สายการบิน AIR ASIA X
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

เพลิดเพลินใจกับอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ณ คาวากูจิโกะ

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี

ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุ โอไดบะ และอิออนนาริตะ

พิเศษ เยือนสวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ณ เมืองนิกโก้

ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ทะเลสาบชูเซนจิ

บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


ทัวร์ญี่ปุ่นTOKYO FUJI NIKKO ซุปตาร์ ซามูไร Autumn 5D3N

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - ออนเช็นธรรมชาติ FUJI SUN RESORT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดีบวกัน
3 ภูเขาไฟฟูจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้ – เมืองอิบารากิ Okura Frontier Hotel Tsukuba Epochal หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 เมืองอิบารากิ – เมืองนิกโก้ - สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ – ทะเลสาบชูเซนจิ – วัดนาริตะซัง - อิออนมอลล์ เมืองอิบารากิ – เมืองนิกโก้ - สวนสนุกเอโดะ วันเดอร์แลนด์ – ทะเลสาบชูเซนจิ – วัดนาริตะซัง - อิออนมอลล์
5 สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 - 05 ตุลาคม 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
02 - 06 ตุลาคม 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
03 - 07 ตุลาคม 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
04 - 08 ตุลาคม 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
05 - 09 ตุลาคม 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
06 - 10 ตุลาคม 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
07 - 11 ตุลาคม 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
08 - 12 ตุลาคม 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
09 - 13 ตุลาคม 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
10 - 14 ตุลาคม 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
13 - 17 ตุลาคม 2562 27,888 7,900 27,888 จอง
จอง
14 - 18 ตุลาคม 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
15 - 19 ตุลาคม 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
16 - 20 ตุลาคม 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
17 - 21 ตุลาคม 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
18 - 22 ตุลาคม 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
19 - 23 ตุลาคม 2562 27,888 7,900 27,888 จอง
จอง
20 - 24 ตุลาคม 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
21 - 25 ตุลาคม 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
22 - 26 ตุลาคม 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
23 - 27 ตุลาคม 2562 27,888 7,900 27,888 จอง
จอง
24 - 28 ตุลาคม 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
25 - 29 ตุลาคม 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
26 - 30 ตุลาคม 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
27 - 31 ตุลาคม 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
28 ตุลาคม - 01 พฤศจิกายน 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
29 ตุลาคม - 02 พฤศจิกายน 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
30 ตุลาคม - 03 พฤศจิกายน 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
31 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
01 - 05 พฤศจิกายน 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
02 - 06 พฤศจิกายน 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
03 - 07 พฤศจิกายน 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
04 - 08 พฤศจิกายน 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
05 - 09 พฤศจิกายน 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
06 - 10 พฤศจิกายน 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
07 - 11 พฤศจิกายน 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
08 - 12 พฤศจิกายน 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
09 - 13 พฤศจิกายน 2562 2,688,826,888 7,900 26,888 จอง
จอง
10 - 14 พฤศจิกายน 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
11 - 15 พฤศจิกายน 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
12 - 16 พฤศจิกายน 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
13 - 17 พฤศจิกายน 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
14 - 18 พฤศจิกายน 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
15 - 19 พฤศจิกายน 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
16 - 20 พฤศจิกายน 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
17 - 21 พฤศจิกายน 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
18 - 22 พฤศจิกายน 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
21 - 25 พฤศจิกายน 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จอง
22 - 26 พฤศจิกายน 2562 26,888 7,900 26,888 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ