ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI NIKKO 5วัน3คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 20,999
รหัสทัวร์ 28SJT 7
สายการบิน Thai Lion Air
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พิเศษ!! อร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ + แช่น้ำออนเซ็น
วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกาย ทรี
โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – เรียนรู้พิธีชงชา
ต้นตำหรับแบบฉบับคนญี่ปุ่น – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – น้ำตกเคงอน – วัดชูเซนจิ


อร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO – FUJI – NIKKO (ตุลาคม)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ
2 สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (-/L/D) โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต – พิเศษ!! อร่อยกับเมนูบุฟเฟต์ ขาปูยักษ์ + แช่น้ำออนเซ็น
3 ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5 ) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – เรียนรู้พิธีชงชา (B/L/-) ต้นตำหรับแบบฉบับคนญี่ปุ่น – พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ
4 เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – น้ำตกเคงอน – วัดชูเซนจิ – อิออน จัสโก้
5 สนามบินนาริตะ – สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15 – 19 ตุลาคม 2562 20,990 6,000 จอง
จอง
16 – 20 ตุลาคม 2562 24,990 6,000 จอง
จอง
17 – 21 ตุลาคม 2562 24,990 6,000 จอง
จอง
18 – 22 ตุลาคม 2562 25,990 6,000 จอง
จอง
19 – 23 ตุลาคม 2562 25,990 6,000 จอง
จอง
20 – 24 ตุลาคม 2562 24,990 6,000 จอง
จอง
21 – 25 ตุลาคม 2562 24,990 6,000 จอง
จอง
22 – 26 ตุลาคม 2562 24,990 6,000 จอง
จอง
23 – 27 ตุลาคม 2562 24,990 6,000 จอง
จอง
24 – 28 ตุลาคม 2562 24,990 6,000 จอง
จอง
25 – 29 ตุลาคม 2562 24,990 6,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ