ทัวร์ญี่ปุ่น SJP1 Aomoti ชมใบไม้เปลี่ยนสี Akita Yamakata 7D4N JL (Oct – Dec 19)

ราคาเริ่มต้น ฿ 63,900
รหัสทัวร์ 36SJP1
สายการบิน Japan airlines
ระยะเวลา 7วัน4คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมใบไม้เปลี่ยนสี, ภูเขาฮักโกดะ, พื้นที่ทางโบราณคดี ซานนาอิ มารุยาม่า, ทะเลสาบทะซะวะ

Inakadate Village, Iyataka Shrine, กินซันออนเซ็น, วัดยามาเดระ


SJP1 Aomoti ชมใบไม้เปลี่ยนสี Akita Yamakata 7D4N JL (Oct – Dec 19)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮาเนดะ – อาโอโมร
2 สนามบินฮาเนดะ – สนามบินอาโอโมริ Daiwa Roynet Hotel Aomori โรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า
3 อาโอโมริ – อากิตะ Metropolitan Akita โรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า
4 อากิตะ Route Inn Grantia Akita Spa Resort โรงแรมออน เซน หรือ เทียบเท่า
5 อากิตะ - ยามากาตะ Active Resorts Miyagi ZAO โรงแรมออนเซน ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า
6 ยามากาตะ – กรุงเทพฯ
7 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 ต.ค. 62 - 17 ต.ค. 62 63,900 4,500 63,900 จอง
จอง
21 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 63,900 4,500 63,900 จอง
จอง
1 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 63,900 4,500 63,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ