ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI MATSUSHIMA PREMIUM AUTUMN IN SENDAI II 5D3N

ราคาเริ่มต้น ฿ 28,888
รหัสทัวร์ 21TGSDJ02
สายการบิน Thai airways
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สิ้นสุดการรอคอย สายการบินไทย บินตรงลงเซนได

ชมความงานของ ปราสาททสึรุงะ หรือ ปราสาทไอสึ วาคามัตสึ

เที่ยวเมืองฟุคุชิมะ สัมผัสประสบการณ์แช่ออนเซ็นเท้า หน้าสถานีรถไฟ

เยือนหมู่บ้านโบราณ สมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิ จุคุ

สัมผัสความน่ารัก ของสุนัขจิ้งจอก

 นั่งกระเช้าไฟฟ้า ชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ เทือกเขาซาโอ

ล่องเรือชม อ่าวมัตซึชิม่า 1 ใน 3 วิวที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคลิสโรด และ เซนได อิซูมิ พรีเมี่ยม เอ้าเลท

Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ


ทัวร์ญี่ปุ่น SENDAI MATSUSHIMA PREMIUM AUTUMN IN SENDAI II 5D3N ล่องเรือ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินเซ็นได – ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - ออนเซ็นเท้า ณ สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หน้าผาโทโนะเฮทสึริ - เมืองฟุคุชิมะ Mukaitaki Ryokan Fukushima หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - เซนได – ปราสาทอาโอบะ - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด Sendai Hills Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 ท่าเรือชิโกม่า – อ่าวมัตซึชิม่า – วัดโกไดโดะ- วัดซูอิกันจิ – วัดเอนสึอิน – ช้อปปิ้ง ณ เซ็นได อิซูมิ พรีเมี่ยม เอ้าเลท Sendai Hills Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 สนามบินเซนได – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 - 06 พฤศจิกายน 2562 28,888 8,900 28,888 จอง
จอง
02 - 06 พฤศจิกายน 2562.BUS2 31,888 8,900 31,888 จอง
จอง
09 - 13 พฤศจิกายน 2562 31,888 8,900 31,888 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ