ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ บานฤทัย (ซากุระ)

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,888
รหัสทัวร์ 21XJ93
สายการบิน AIR ASIA X
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เยือนหมู่บ้าน ชิราคาวาโกะ สไตล์กัชโช ชมเมืองเก่าทาคายาม่า
เยือนป่าไผ่ อาราชิยาม่า ชมซากุระ ณ สะพานโทเก็ตสึ
สักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดคินคะคุจิ วัดเฮียวอัน และพระพุทธรูปไดบุทสึ วัดโทจิ
ฟรีเดย์ ช้อปปิ้งจุใจ หรือ อิสระเลือกซื้อทัวร์เสิรม Universal studio
พิเศษ !!! ใส่กิโมโน ชมซากุระ รอบเกียวโต ฟรี!!นำชุดกลับไทยเพื่อเป็นของที่ระลึก


ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 6 วัน 4 คืน  ซุปตาร์ บานฤทัย (ซากุระ)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น Ueno Flex Hotel Iga หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
2 หมู่บ้านนินจาอิงะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ชิราคาวาโกะ – นาโกย่า – ซาคาเอะ Hotel Centmain Nagoya หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 เมืองเกียวโต – แต่งกายด้วยชุดกิโมโน ชุดประจำชาติญี่ปุ่น - ศาลเจ้าเฮอัน – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - วัดคินคะคุจิ – อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ – สะพานโทเก็ตสึเคียว - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ Reborn Osaka Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริม ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ Reborn Osaka Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – ชินไซบาชิ – สนามบินคันไซ
6 สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15-20 มีนาคม 2562 26,888 8,900 26,888 จอง
จอง
16-21 มีนาคม 2562 26,888 8,900 26,888 จอง
จอง
17-22 มีนาคม 2562 28,888 8,900 28,888 จอง
จอง
18-23 มีนาคม 2562 28,888 8,900 28,888 จอง
จอง
19-24 มีนาคม 2562 28,888 8,900 28,888 จอง
จอง
20-25 มีนาคม 2562 28,888 8,900 28,888 จอง
จอง
21-26 มีนาคม 2562 28,888 8,900 28,888 จอง
จอง
22-27 มีนาคม 2562 28,888 8,900 28,888 จอง
จอง
23-28 มีนาคม 2562 28,888 8,900 28,888 จอง
จอง
24-29 มีนาคม 2562 29,888 8,900 29,888 จอง
จอง
25-30 มีนาคม 2562 29,888 8,900 29,888 จอง
จอง
26-31 มีนาคม 2562 29,888 8,900 29,888 จอง
จอง
27 มีนาคม-01 เมษายน 2562 29,888 8,900 29,888 จอง
จอง
28 มีนาคม-02 เมษายน 2562 29,888 8,900 29,888 จอง
จอง
29 มีนาคม-03 เมษายน 2562 30,888 8,900 30,888 จอง
จอง
30 มีนาคม-04 เมษายน 2562 30,888 8,900 30,888 จอง
จอง
31 มีนาคม-05 เมษายน 2562 30,888 8,900 30,888 จอง
จอง
01-06 เมษายน 2562 30,888 8,900 30,888 จอง
จอง
02-07 เมษายน 2562 30,888 8,900 30,888 จอง
จอง
03-08 เมษายน 2562 32,888 8,900 32,888 จอง
จอง
04-09 เมษายน 2562 30,888 8,900 30,888 จอง
จอง
05-10 เมษายน 2562 30,888 8,900 30,888 จอง
จอง
06-11 เมษายน 2562 30,888 8,900 30,888 จอง
จอง
07-12 เมษายน 2562 30,888 8,900 30,888 จอง
จอง
08-13 เมษายน 2562 30,888 8,900 30,888 จอง
จอง
09-14 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 32,888 8,900 32,888 จอง
จอง
10-15 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 32,888 8,900 32,888 จอง
จอง
11-16 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 38,888 8,900 38,888 จอง
จอง
12-17 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 38,888 8,900 38,888 จอง
จอง
13-18 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 38,888 8,900 38,888 จอง
จอง
14-19 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 29,888 8,900 29,888 จอง
จอง
15-20 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 29,888 8,900 29,888 จอง
จอง
16-21 เมษายน 2562 29,888 8,900 29,888 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ