ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด Play Ski

ราคาเริ่มต้น ฿ 42,900
รหัสทัวร์ 16HNJS1
สายการบิน Thai airways
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

โนโบริเบทสึ , จิโกกุดานิ , นั่งกระเช้าชมวิวอุสุซาน

KiRoro Ski Resort , คลองโอตารุ , นาฬิกาไอน้ำ

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี , ชมหอนาฬิกาซัปโปโร ,  ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า


ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด Play Ski พักออนเซ็น 1 คืน ซัปโปโร 2 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ)
2 สนามบินชิโตเซะ (ฮอกไกโด) โนโบริเบทสึ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในปราสาท – จิโกกุดานิ – นั่งกระเช้าชมวิวอุสุซาน – โทยะ
3 KiRoro Ski Resort - โอตารุ - คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำ- พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานเป่าแก้ว – โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย
5 ผ่านชมหอนาฬิกาซัปโปโร- ศาลาว่าการเมือง ฮอกไกโดหลังเก่า (ทำเนียบอิฐแดง) - สนามบินชิโตเซะ –สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 42,900 7,500 37,900 36,900 12,900 จอง
จอง
6 – 10 มีนาคม 42,900 7,500 37,900 36,900 12,900 จอง
จอง
13 – 17 มีนาคม 42,900 7,500 37,900 36,900 12,900 จอง
จอง
24 – 28 มีนาคม 42,900 7,500 37,900 36,900 12,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ