ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซากุระ ซุปตาร์ บานฉ่ำ

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,888
รหัสทัวร์ 21XJ101
สายการบิน Thai airasia x
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม
เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ
ทะเลสาบโทยะ ช้อปปิ้งย่าน ทานุกิโคจิ มิตซุยเอ้าเลท
สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ


ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ซุปตาร์ บานฉ่ำ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินชิโตเซะ – โนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาไฟโชวะ – สวนหมีภูเขาไฟโชวะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
3 โอตารุ - คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านสินค้ามือสอง - ดิวตี้ฟรี - มิตชุยเอาเล้ตท์ SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในซัปโปโร ตามอัธยาศัย SMILE SUSUKINO SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
31 มีนาคม-04 เมษายน 2562 25,888 7,900 25,888 25,888 9,000 จอง
จอง
01-05 เมษายน 2562 26,888 7,900 26,888 26,888 9,000 จอง
จอง
02-06 เมษายน 2562 27,888 7,900 27,888 27,888 9,000 จอง
จอง
03-07 เมษายน 2562 26,888 7,900 26,888 26,888 9,000 จอง
จอง
04-08 เมษายน 2562 26,888 7,900 26,888 26,888 9,000 จอง
จอง
05-09 เมษายน 2562 26,888 7,900 26,888 26,888 9,000 จอง
จอง
06-10 เมษายน 2562 28,888 7,900 28,888 28,888 9,000 จอง
จอง
07-11 เมษายน 2562 27,888 7,900 27,888 27,888 9,000 จอง
จอง
08-12 เมษายน 2562 27,888 7,900 27,888 27,888 9,000 จอง
จอง
09-13 เมษายน 2562 32,888 7,900 32,888 32,888 9,000 จอง
จอง
10-14 เมษายน 2562 36,888 7,900 36,888 36,888 9,000 จอง
จอง
11-15 เมษายน 2562 36,888 7,900 36,888 36,888 9,000 จอง
จอง
14-18 เมษายน 2562 32,888 7,900 32,888 32,888 9,000 จอง
จอง
15-19 เมษายน 2562 32,888 7,900 32,888 32,888 9,000 จอง
จอง
16-20 เมษายน 2562 27,888 7,900 27,888 27,888 9,000 จอง
จอง
17-21 เมษายน 2562 27,888 7,900 27,888 27,888 9,000 จอง
จอง
18-22 เมษายน 2562 27,888 7,900 27,888 27,888 9,000 จอง
จอง
19-23 เมษายน 2562 27,888 7,900 27,888 27,888 9,000 จอง
จอง
20-24 เมษายน 2562 27,888 7,900 27,888 27,888 9,000 จอง
จอง
21-25 เมษายน 2562 27,888 7,900 27,888 27,888 9,000 จอง
จอง
22-26 เมษายน 2562 27,888 7,900 27,888 27,888 9,000 จอง
จอง
23-27 เมษายน 2562 27,888 7,900 27,888 27,888 9,000 จอง
จอง
24-28 เมษายน 2562 27,888 7,900 27,888 27,888 9,000 จอง
จอง
25-29 เมษายน 2562 27,888 7,900 27,888 27,888 9,000 จอง
จอง
26-30 เมษายน 2562 27,888 7,900 27,888 27,888 9,000 จอง
จอง
27 เมษายน-01 พฤษภาคม 2562 28,888 7,900 28,888 28,888 9,000 จอง
จอง
28 เมษายน-02 พฤษภาคม 2562 28,888 7,900 28,888 28,888 9,000 จอง
จอง
01-05 พฤษภาคม 2562 31,888 7,900 31,888 31,888 9,000 จอง
จอง
05-09 พฤษภาคม 2562 28,888 7,900 28,888 28,888 9,000 จอง
จอง
08-12 พฤษภาคม 2562 26,888 7,900 26,888 26,888 9,000 จอง
จอง
12-16 พฤษภาคม 2562 26,888 7,900 26,888 26,888 9,000 จอง
จอง
15-19 พฤษภาคม 2562 27,888 7,900 27,888 27,888 9,000 จอง
จอง
19-23 พฤษภาคม 2562 27,888 7,900 27,888 27,888 9,000 จอง
จอง
22-26 พฤษภาคม 2562 27,888 7,900 27,888 27,888 9,000 จอง
จอง
26-30 พฤษภาคม 2562 27,888 7,900 27,888 27,888 9,000 จอง
จอง
29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2562 27,888 7,900 27,888 27,888 9,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ