ทัวร์ญี่ปุ่น ดอกวิสทีเรีย

ราคาเริ่มต้น ฿ 28,888
รหัสทัวร์ 21TR26
สายการบิน Scoot
ระยะเวลา 5วัน 3คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 
หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ
วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
หมู่บ้านโบราณ ลิตเติ้ลเอโดะ ณ เมืองซาวาระ
โกเท็มบะ เอ้าเลท และชินจูกุ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ภูเขาไฟฟูจิ   ซุปตาร์ วิสทีเรีย

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี – นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ - โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ FUJI SUN RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิ - พิธีชงชาญี่ปุ่น - หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - โตเกียว - ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน - ช้อปปิ้งชินจูกุ NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า
4 วัดนาริตะซัง – เมืองซาวาระ – สะพานจาจา – หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว TENDER VILLA KUJUKURI หรือเทียบเท่า
5 สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 - 24 เมษายน 2562 29,888 29,888 29,888 จอง
จอง
21 - 25 เมษายน 2562 28,888 28,888 28,888 จอง
จอง
23 - 27 เมษายน 2562 28,888 28,888 28,888 จอง
จอง
24 - 28 เมษายน 2562 28,888 28,888 28,888 จอง
จอง
25 - 29 เมษายน 2562 28,888 28,888 28,888 จอง
จอง
26 - 30 เมษายน 2562 28,888 28,888 28,888 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ