ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่ไหว้เจ้า หังโจว อู๋ซี 4 วัน 3 คืน (FM,MU)

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,899
รหัสทัวร์ 85CSPVGMU04
สายการบิน Shanghai Airlines
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวนครปารีสแห่งตะวันออก #มหานครเซี่ยงไฮ้
สักการะพระพุทธรูปปางห้ามญาติสัมฤทธิ์ #พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ

จุดเช็คอินใหม่ของเซี่ยงไฮ้ #ตึก STARBUCK ที่สวยที่สุดในโลก

ชมสถาปัตยกรรมยุโรป ณ แดนมังกร #หาดไว่ทาน

ล่องเรือชมทิวทัศน์ #ทะเลสาบซีหู

ลิ้มรสเมนูพิเศษ #เสี่ยวหลงเปา #ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว #ไก่ขอทาน #หมูตงปอ #ซี่โครงหมูอู๋ซี


ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ไก่ไหว้เจ้า หังโจว อู๋ซี 4 วัน 3 คืน (FM,MU) 

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ–เซี่ยงไฮ้(FM856 : 19.10-01.10+1) VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
2 เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย JASMINE INTERNATIONAL HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
3 หังโจว-อู๋ซี-ร้านไข่มุก-พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถราง)-เซี่ยงไฮ้-ย่านซินเทียนตี้ VIENNA HOTELหรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
4 ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ตึก STARBUCKS ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ร้านหยก-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ (FM841 : 22.30-01.55+1) หรือ (MU547 : 21.35-01.05+1)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
1 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 13,899 3,500 จอง
จอง
9 ส.ค. 62 - 12 ส.ค. 62 15,899 3,500 จอง
จอง
22 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 13,899 3,500 จอง
จอง
5 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 13,899 3,500 จอง
จอง
19 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 13,899 3,500 จอง
จอง
11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 15,899 3,500 จอง
จอง
17 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 13,899 3,500 จอง
จอง
21 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 14,899 3,500 จอง
จอง
23 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 14,899 3,500 จอง
จอง
30 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 13,899 3,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ