ทัวร์จีน อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว 6วัน5คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ 56
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 6วัน5คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความงามแห่งฤดูใบเปลี่ยนสี ดอกไม้ป่าแซมเขา ณ อุทยานธารสวรรค์จิ่วจ้ายโกว

ผ่านชมความงามทะเลสาบเตี๋ยซี กำแพงเมืองโบราณซงพาน

**โชว์เปลี่ยนหน้ากาก เอกลักษณ์ของเมืองเฉินตู**


ทัวร์จีน อุทยานธารสวรรค์จิ่วไจ้โกว 6วัน5คืน สีสันอริยาบกแห่งสายน้ำ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ฉงชิ่ง – เม่าเสี้ยน XIQIANG HOMELAND HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
2 เม่าเสี้ยน – อุทยานหวงหลง (ไม่รวมกระเช้า) – ฉวนจูซื่อ
3 ฉวนจูซื่อ – เที่ยวอุทยานจิ่วจ้ายโกว CELEBRITTYJIUZHAIGOU HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
4 จิ่วไจ้โกว – เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เฉินตู YIN SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
5 เฉินตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ศูนย์สมุนไพร บัวหิมะ – ร้านผ้าไหม – ถนนซุนซีหลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก YIN SHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
6 เฉินตู – ศูนย์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ – ฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือซื่อโข่ว – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10-15 ต.ค. 62 23,999 จอง
จอง
11-16 ต.ค. 62 23,999 จอง
จอง
12-17 ต.ค. 62 23,999 จอง
จอง
13-18 ต.ค. 62 23,999 จอง
จอง
14-19 ต.ค. 62 23,999 จอง
จอง
15-20 ต.ค. 62 2,399,923,999 จอง
จอง
16-21 ต.ค. 62 23,999 จอง
จอง
17-22 ต.ค. 62 23,999 จอง
จอง
18-23 ต.ค. 62 23,999 จอง
จอง
19-24ต.ค. 62 23,999 จอง
จอง
23-28ต.ค. 62 23,999 จอง
จอง
24-29ต.ค. 62 23,999 จอง
จอง
30 ต.ค.-4 พ.ย. 62 23,999 จอง
จอง
6-11พ.ย. 62 19,999 จอง
จอง
8-13พ.ย. 62 19,999 จอง
จอง
13-18พ.ย. 62 19,999 จอง
จอง
15-20พ.ย. 62 19,999 จอง
จอง
16-21พ.ย. 62 19,999 จอง
จอง
20-25พ.ย. 62 19,999 จอง
จอง
22-27 พ.ย. 62 19,999 จอง
จอง
23-28พ.ย. 62 19,999 จอง
จอง
27 พ.ย.-2 ธ.ค.62 19,999 จอง
จอง
29 พ.ย.- 4 ธ.ค. 62 19,999 จอง
จอง
4-9ธ.ค. 62 19,999 จอง
จอง
6-11ธ.ค. 62 19,999 จอง
จอง
11-16ธ.ค. 62 19,999 จอง
จอง
18-23ธ.ค. 62 19,999 จอง
จอง
20-25 ธ.ค. 62 19,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ