ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์จิ่วจ้ายโกว…ขนมเหนียว 2 มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (CA)

ราคาเริ่มต้น ฿ 28,999
รหัสทัวร์ 15SHCACTU4
สายการบิน AIR CHINA
ระยะเวลา 6วัน5คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 ชมความงาม 2 มรดกโลกทางธรรมชาติ ชมช่วงที่สวยที่สุดฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ชมความน่ารักของหมีแพนด้า
ทัวร์จีน ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ทัวร์หวงหลง ทัวร์เฉิงตู ทัวร์หมีแพนด้า โชว์เปลี่ยนหน้ากาก โชว์ทิเบต ถนนโบราณจินหลี่ ถนนชุนซีลู่


ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์จิ่วจ้ายโกว…ขนมเหนียว 2 มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู 6 วัน 5 คืน (CA)
วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู (CA472 : 18.20-22.40) FLOWER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 เฉิงตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว CELEBRITY JIUZHAIGOU หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน)-โชว์ทิเบต CELEBRITY JIUZHAIGOU หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 จิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-ตูเจียงเยี่ยน HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 ตูเจียงเยี่ยน-เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก FLOWER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6 ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ (CA471 : 14.55-17.05)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 ต.ค. 62 17 ต.ค. 62 31,999 37,499 31,999 จอง
จอง
22 ต.ค. 62 27 ต.ค. 62 31,999 37,499 31,999 จอง
จอง
29 ต.ค. 62 3 พ.ย. 62 31,999 37,499 31,999 จอง
จอง
5 พ.ย. 62 10 พ.ย. 62 28,999 34,499 28,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ