ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เต้าเฉิง…ขนมรวมมิตร ย่าติง ซินตูเฉียว ตันปา คังติ้ง

ราคาเริ่มต้น ฿ 36,999
รหัสทัวร์ 15SH3UCTUDCY1
สายการบิน SICHUAN AIRLINES
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สรวงสวรรค์ของช่างภาพ หลี่ถัง…เมืองที่สูงเป็นอันดับสองของโลก อุทยานย่าติง…THE LAST SHANGRI-LA
ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู อุทยานมู่เก๋อฉั้ว คังติ้ง เมืองตันปา หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่ หอเตียวโหลว (ป้อมปราการ)
ทุ่งหญ้าถ่ากง วัดถ่ากง เมืองซินตูเฉียว เมืองซินตูเฉียว หย่าเจียง หลี่ถัง เต้าเฉิง เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า (เจดีย์ขาว)
อุทยานย่าติง (วัดชงกู่ / ทุ่งหญ้าลั่วหรง / ทะเลสาบไข่มุก) เฉิงตู ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ถนนคนเดินชุนซีลู่
โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ถนนโบราณจินหลี่
ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ…สมุนไพรจีน


ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ทัวร์เต้าเฉิง…ขนมรวมมิตร ย่าติง ซินตูเฉียว ตันปา คังติ้ง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-เฉิงตู (3U8146 : 17.30-21.45 หรือ 17.30-22.00)
2 เฉิงตู-อุทยานมู่เก๋อฉั้ว-คังติ้ง
3 คังติ้ง-เมืองตันปา-หมู่บ้านทิเบตเจียจูจังไช่
4 เมืองตันปา-หอเตียวโหลว (ป้อมปราการ) ทุ่งหญ้าถ่ากง-วัดถ่ากง-เมืองซินตูเฉียว
5 เมืองซินตูเฉียว-หย่าเจียง-หลี่ถัง-เต้าเฉิง เจดีย์เต้าเฉิงไป่ถ่า (เจดีย์ขาว)-ย่าติง
6 อุทยานย่าติง (วัดชงกู่ / ทุ่งหญ้าลั่วหรง / ทะเลสาบไข่มุก)-เต้าเฉิง
7 เต้าเฉิง-เฉิงตู (3U8006 : 08.00-08.55) ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
8 ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ (3U8145 : 14.40-16.35)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10 เม.ย. 62 17 เม.ย. 62 38,999 7,500 จอง
จอง
19 พ.ค. 62 26 พ.ค. 62 36,999 7,500 จอง
จอง
23 มิ.ย. 62 30 มิ.ย. 62 36,999 7,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ