ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ต้าจู๋…ขนมมันม่วง ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ 15SHWECKG9
สายการบิน
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองต้าจู่ มรดกโลกผาหินแกะสลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุด
ทัวร์จีน ทัวร์อู่หลง…อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่)
ระเบียงกระจก ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า) ทัวร์ฉงชิ่ง…หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก
ทัวร์ต้าจู๋…เมืองโบราณชางโจว พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋
ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ…สุกี้เสฉวน


ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ต้าจู๋…ขนมมันม่วง ทัวร์ฉงชิ่ง อู่หลง นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง (WE684 : 10.25-14.50 หรือ11.05-15.15)-อู่หลง YUZHU GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมลิฟท์แก้ว+รถอุทยาน)-ระเบียงกระจก YUZHU GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 อู่หลง-ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า)-ฉงชิ่ง-อิสระ ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย DONGGU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 ฉงชิ่ง-ต้าจู๋-เมืองโบราณชางโจว-พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋-ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว DONGGU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง-นั่งรถไฟฟ้าทะลุตึก ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ (WE685 : 15.50-18.10 หรือ 16.15-18.35 )

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
6 มี.ค. 62 10 มี.ค. 62 19,999 4,500 จอง
จอง
13 มี.ค. 62 17 มี.ค. 62 19,999 4,500 จอง
จอง
15 มี.ค. 62 19 มี.ค. 62 19,999 4,500 จอง
จอง
20 มี.ค. 62 24 มี.ค. 62 21,999 4,500 จอง
จอง
22 มี.ค. 62 26 มี.ค. 62 21,999 4,500 จอง
จอง
27 มี.ค. 62 31 มี.ค. 62 21,999 4,500 จอง
จอง
29 มี.ค. 62 2 เม.ย. 62 21,999 4,500 จอง
จอง
3 เม.ย. 62 7 เม.ย. 62 23,999 4,500 จอง
จอง
5 เม.ย. 62 9 เม.ย. 62 24,999 4,500 จอง
จอง
10 เม.ย. 62 14 เม.ย. 62 24,999 4,500 จอง
จอง
11 เม.ย. 62 15 เม.ย. 62 30,999 4,500 จอง
จอง
24 เม.ย. 62 28 เม.ย. 62 24,999 4,500 จอง
จอง
26 เม.ย. 62 30 เม.ย. 62 22,999 4,500 จอง
จอง
3 พ.ค. 62 7 พ.ค. 62 20,999 4,500 จอง
จอง
8 พ.ค. 62 12 พ.ค. 62 20,999 4,500 จอง
จอง
17 พ.ค. 62 21 พ.ค. 62 21,999 4,500 จอง
จอง
24 พ.ค. 62 28 พ.ค. 62 20,999 4,500 จอง
จอง
21 มิ.ย. 62 25 มิ.ย. 62 20,999 4,500 จอง
จอง
26 มิ.ย. 62 30 มิ.ย. 62 20,999 4,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ