ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์…ขนมข้าวหลามตัด CANTON FAIR ครั้งที่ 125 (ชมงาน 3 วัน)

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ 15SHZHCAN3
สายการบิน Shenzhen Airlines
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทัวร์กวางเจา…งานแฟร์ที่นักธุรกิจไทยไม่ควรพลาด ครั้งที่ 125
ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจา งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125 เข้าชมงาน 3 วัน
ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง จัตุรัสฮัวเฉิง ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว วัดไทร 6 ต้น ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่
ช้อปปิ้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ห้าง Baiyun Wanda Plaza
ทัวร์จีน ลิ้มรสอาหารพิเศษ…ห่านย่าง


ทัวร์จีน ทัวร์กวางเจาเทรดแฟร์…ขนมข้าวหลามตัด CANTON FAIR ครั้งที่ 125 (ชมงาน 3 วัน)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 กรุงเทพฯ-กวางเจา(ZH9008:03.05-07.00) ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125*** ช้อปปิ้งถนนปักกิ่ง HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
3 ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-***งานกวางเจาเทรด แฟร์ ครั้งที่ 125***-จัตุรัสฮัวเฉิง HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
4 ***งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 125*** ช้อปปิ้งถนนซั่งเซี่ยจิ่ว HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
5 วัดไทร 6 ต้น-ช้อปปิ้งอีเต๋อลู่-ช้อปปิ้งอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์-ห้าง Baiyun Wanda Plazaกวางเจา-กรุงเทพฯ(ZH9007:23.55-02.05+1)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
วันที่ 14-18 เมษายน 2562 19,999 4,500 จอง
จอง
วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2562 19,999 4,500 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ