ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลงเซิน T-SUD GUILIN BIG MOUNTAIN

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,999
รหัสทัวร์ 01BZKWL01
สายการบิน China Southern Airline
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

กุ้ยหลิน หลงเซิน นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน

ชมนาขั้นบันไดสันหลังมังกร


ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หลงเซิน T-SUD GUILIN BIG MOUNTAIN

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองกุ้ยหลิน
2 กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) – ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ ชมโชว์ MIRAGE GUILIN SHOW
3 ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – หลงเซิน – นาขั้นบันไดหลงจี๋ – หมู่บ้านชาวจ้วง – กุ้ยหลิน
4 เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว – ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)
5 ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ร้านผ้าไหม – หยางซั่ว - กุ้ยหลิน – ศาลาเซียวเหยา ช้อปปิ้งถนนโบราณตงซี - ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง
6 สนามบินกุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 – 09 เมษายน 2562 17,999 3,500 17,999 จอง
จอง
10 – 15 พฤษภาคม 2562 15,999 3,500 15,999 จอง
จอง
17 – 22 พฤษภาคม 2562 16,999 3,500 16,999 จอง
จอง
13 – 18 มิถุนายน 2562 15,999 3,500 15,999 จอง
จอง
27 มิ.ย. – 02 ก.ค.2562 15,999 3,500 15,999 จอง
จอง
08 – 13 สิงหาคม 2562 17,999 3,500 17,999 จอง
จอง
22 – 27 สิงหาคม 2562 15,999 3,500 15,999 จอง
จอง
05 – 10 กันยายน 2562 15,999 3,500 15,999 จอง
จอง
19 – 24 กันยายน 2562 15,999 3,500 15,999 จอง
จอง
11 – 16 ตุลาคม 2562 17,999 3,500 17,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ