ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว [เลสโก เขางวงช้าง]

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ 01ZKWL04
สายการบิน China Southern Airline
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ที่สุด !! กุ้ยหลิน สวรรค์บนพื้นพิภพ

นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน

ชมวิวสายน้ำและขุนเขาเชียงกง

ล่องแพแม่น้ำหลี่เจียง


ทัวร์จีน กุ้ยหลิน หยางซั่ว [เลสโก เขางวงช้าง]

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองกุ้ยหลิน
2 กุ้ยหลิน – เขาเหยาซาน (รวมนั่งกระเช้า) – ร้านหยก – สวนฉวนซาน – ถ้ำทะลุ ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW
3 เขางวงช้าง (รวมนั่งรถกล์อฟ) – ร้านบัวหิมะ – เขาเซียงกง – เมืองหยางซั่ว ถนนฝรั่งเมืองหยางซัว (OPTIONAL TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION LIU SANJIE)
4 ล่องแพแม่น้ำหลีเจียง(ครึ่งสาย) – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา – กุ้ยหลิน – ชมเจดีย์เงินและเจดีย์ทอง - ช้อปปิ้งถนนคนเดิน และตลาดใต้ดิน
5 สนามบินกุ้ยหลิน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10 – 14 เมษายน 2562 18,999 4,000 18,999 จอง
จอง
24 – 28 เมษายน 2562 13,999 3,000 13,999 จอง
จอง
22 – 26 พฤษภาคม 2562 13,999 3,000 13,999 จอง
จอง
05 – 09 มิถุนายน 2562 13,999 3,000 13,999 จอง
จอง
19 – 23 มิถุนายน 2562 13,999 3,000 13,999 จอง
จอง
10 – 14 กรกฎาคม 2562 13,999 3,000 13,999 จอง
จอง
17 – 21 กรกฎาคม 2562 14,999 3,000 14,999 จอง
จอง
21 – 25 สิงหาคม 2562 13,999 3,000 13,999 จอง
จอง
11 – 15 กันยายน 2562 13,999 3,000 13,999 จอง
จอง
25 – 29 กันยายน 2562 13,999 3,000 13,999 จอง
จอง
09 – 13 ตุลาคม 2562 15,999 4,000 15,999 จอง
จอง
23 – 27 ตุลาคม 2562 15,999 4,000 15,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ