ทัวร์จีนเซี่ยงไฮ้T-SUD SPECIAL OF SHANGHAI

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ 01BZPVG03
สายการบิน Thai airasia x
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ
ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย 
ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู
อุโมงเลเซอร์ลอดข้ามแม่น้ำ – หาดไว่ทาน 
ช้อปปิ้งถนนนานกิง , ตลาดเฉินหวังเมี่ยว


ทัวร์จีนเซี่ยงไฮ้T-SUD SPECIAL OF SHANGHAI

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - เซี่ยงไฮ้
2 เซี่ยงไฮ้ - อูซี - พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) - ร้านไข่มุก - หังโจว - ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
3 หังโจว - ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน - ร้านผ้าไหม - เซี่ยงไฮ้ ช้อปปิ้งถนนนานกิง
4 ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) - ลอดอุโมงค์เลเซอร์ - หาดไว่ทาน - ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 - ร้านหยก - ตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยว
5 เซี่ยงไฮ้ - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
27 ก.พ. – 03 มี.ค.2562 13,999 3,500 16,999 จอง
จอง
28 ก.พ. – 04 มี.ค.2562 13,999 3,500 16,999 จอง
จอง
07 – 11 มีนาคม 2562 14,999 3,500 17,999 จอง
จอง
11 – 15 มีนาคม 2562 14,999 3,500 17,999 จอง
จอง
16 – 20 มีนาคม 2562 14,999 3,500 17,999 จอง
จอง
21 – 25 มีนาคม 2562 14,999 3,500 17,999 จอง
จอง
24 – 28 มีนาคม 2562 14,999 3,500 17,999 จอง
จอง
04 – 08 เมษายน 2562 15,999 3,500 18,999 จอง
จอง
13 – 17 เมษายน 2562 20,999 5,500 23,999 จอง
จอง
01 – 05 พฤษภาคม 2562 14,999 4,500 17,999 จอง
จอง
02 – 06 พฤษภาคม 2562 13,999 3,500 16,999 จอง
จอง
09 – 13 พฤษภาคม 2562 13,999 3,500 16,999 จอง
จอง
16 – 20 พฤษภาคม 2562 13,999 4,500 16,999 จอง
จอง
23 – 27 พฤษภาคม 2562 13,999 3,500 16,999 จอง
จอง
07 - 11 มิถุนายน 2562 13,999 3,500 16,999 จอง
จอง
21 – 25 มิถุนายน 2562 13,999 3,500 16,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ