ทัวร์จอร์แดน (JOR-WF7D5N-WY) WONDERFUL JORDAN 7 DAYS 5 NIGHTS BY ( WY ) APR 2019 UPDATE 22JAN19

ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ 11JOR-WF7D5N-WY)
สายการบิน Oman Air
ระยะเวลา 7วัน 5คืน
ประเทศ จอร์แดน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมือง MADABA / ยอดเขาเมาท์เนโบ / นครเจอราชหรือ”เมืองมันเสา”

เพตรา 1 ใน 7 สิ่งมหัสจรรย์ของโลก / ล่องเรือท้องกระจกทะเลแดง

ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน / ลอยตัวทะเลเดดซี / ปราสาทเครัค

ป้อมปราการแห่งเมืองอัจลุน / ตะลุยความยิ่งใหญ่ทะเลทรายวาดิรัม


ทัวร์จอร์แดน (JOR-WF7D5N-WY) WONDERFUL JORDAN 7 DAYS 5 NIGHTS BY ( WY ) APR 2019 UPDATE 22JAN19

 

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ- โอมาน MCT - อัมมาน
2 อัมมาน – เจอราช- อัจลุน– เพตรา
3 เพตรา -วาดิรัม- JEEP TOUR - AQABA
4 อควาบา AQABA – เรือท้องกระจก –เครัคหรือโชบัค – อัมมาน
5 อัมมาน –มาดาบา –MOUNT NEBO - ทะเล Dead Sea – อัมมาน
6 AMMAN CITADEL – ROMANS THEATER - ห้าง CITY MALL-CARREFOUR - โอมาน
7 โอมาน – กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
6 – 12 เม.ย.62 49,555 8,000 49,555 จอง
จอง
11 – 17 เม.ย.62 55,999 9,500 54,999 จอง
จอง
13 – 19 เม.ย.62 55,999 9,500 54,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ