วันหยุดเทศกาล

รหัส : BT-AMM01_RJ

ทัวร์ทวีปอื่น ๆ

6 วัน 3 คืน

ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.

อาหาร : 16 มื้อ

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 59,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

16 มื้อ มื้ออาหาร

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 มาดาบา • โบสถ์กรีก – ออโธดอกซแห่งเซนต์จอร์น • เม้าท์เนโบ • ปราสาทเครัคแห่งคูเสด • มหานครเพตรา

วันที่ 3 เพตรา • มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ปราสาททรายสีชมพู • ทะเลทรายวาดิรัม • เมืองอคาบา

วันที่ 4 ล่องเรือท้องกระจก • ทะเลเดดซี

วันที่ 5 นครเจราช • ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน • อัมมาน • อิสระชอปปิ้ง ณ ซิตี้มอลล์

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ