เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : (GEO-AWAYD8D5N-EK)

ทัวร์ทวีปอื่น ๆ

8 วัน 5 คืน

ก.ย. / ต.ค. / พ.ย.

อาหาร : 15 มื้อ

Emirates Airlines

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 59,988 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

15 มื้อ มื้ออาหาร

8 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพ (-/-/-) BKK-DXB EK377 | 02.50-06.00

วันที่ 2 DXB-TBS EK2200 | 11.00-14.25 กรุงเทพ-ดูไบ-ทบิลิซี -เมืองบอร์โจมี

วันที่ 3 สวนบอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK)-วิหารบากราติ-วิหารกาลาติ Gelati

วันที่ 4 ถ้ำโพรมีเทียส (PROMETHEUS CAVE)-เมืองกอรี (Gori) -พิพิธภัณฑ์สตาลิน

วันที่ 5 อุพลิซิเค่ Uplistsikhe-เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI)-โบสถ์เกอร์เกตี้-อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย

วันที่ 6 ป้อมอนานูรี-วิหารสเวติสโคเวลี-มหาวิหารจวารี- Chronicle of Georgia

วันที่ 7 สะพานแห่งสันติภาพ-อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย-ป้อมนาริกาล่า-มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี ดูไบ TBS-DXB EK2201 | 15.05-8.15

วันที่ 8 ดูไบ–กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ