เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : GO3DME-GF001

ทัวร์ทวีปเอเชีย

9 วัน 6 คืน

พ.ย.

อาหาร : 16 มื้อ

GULF AIR

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 79,900 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

16 มื้อ มื้ออาหาร

2 จุด ท่องเที่ยว

9 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพ

วันที่ 2 บาร์เรน – มอสโคว์ – ถนนอารบัต

วันที่ 3 มอสโคว์ - สนามบิน – มูมันสค์ – พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ – อนุสาวรีย์อโลชา - นำท่านตามล่าแสงเหนือ

วันที่ 4 มูมันสค์ – หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามิ - ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ – นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน – ขับรถสโนว์โมบิล – มูมันสค์ - นำท่านตามล่าแสงเหนือ

วันที่ 5 มูมันสค์ - สนามบิน - มอสโคว์ - ล่องเรือ Radisson Blu Cruise ชมกรุงมอสโคว์

วันที่ 6 มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ - ห้างสรรพสินค้า GUM – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล - ละครสัตว์รัสเซีย

วันที่ 7 มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค - IZMAILOVO MARKET

วันที่ 8 มอสโคว์ - เนินเขาสแปร์โรว์ - อาณาจักร VDNKh Expo Park - สนามบิน

วันที่ 9 กรุงเทพ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ