ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ เลสโก พาวเวอร์ ลาเวนเดอร์

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,999
รหัสทัวร์ 01ZNRT17
สายการบิน Thai Lion Air
ระยะเวลา 5วัน 3คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี–โอวาคุดานิ–ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท อาบน้าแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์


ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ เลสโก พาวเวอร์ ลาเวนเดอร์

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2 นาริตะ-วัดอาซากุสะ–ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี–โอวาคุดานิ–ช้อปปิ้งโกเทมบะเอ้าท์เล็ท อาบน้าแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
3 ภูเขาไฟฟูจิ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) MAAROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน
5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 – 09 มิถุนายน 2562 18,999 8,000 จอง
จอง
06 – 10 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
07 – 11 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
12 – 16 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
13 – 17 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
14 – 18 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
19 – 23 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
20 – 24 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
21 – 25 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
26 – 30 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
03 – 07 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
04 – 08 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
05 – 09 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
10 – 14 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
17 – 21 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
18 – 22 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
19 – 23 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
24 – 28 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
01 – 05 สิงหาคม 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
02 – 06 สิงหาคม 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
07 – 11 สิงหาคม 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
14 – 18 สิงหาคม 2562 18,999 8,000 จอง
จอง
15 – 19 สิงหาคม 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
16 – 20 สิงหาคม 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
21 – 25 สิงหาคม 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
22 – 26 สิงหาคม 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
23 – 27 สิงหาคม 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
04 – 08 กันยายน 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
05 – 09 กันยายน 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
06 – 10 กันยายน 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
11 – 15 กันยายน 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
12 – 16 กันยายน 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
13 – 17 กันยายน 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
18 – 22 กันยายน 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
19 – 23 กันยายน 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
20 – 24 กันยายน 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
25 – 29 กันยายน 2562 18,999 8,000 จอง
จอง
26 – 30 กันยายน 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 19,999 8,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ