ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER WITH ME

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,999
รหัสทัวร์ 21VZDAD07
สายการบิน Vietjet Air
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 เมืองดานัง – สะพานมังกร  เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน – วัดฟุกเกี๋ยน – สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – บานาฮิลล์(ค้างคืน) – กระเช้าลอยฟ้า – โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR – สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge)


ซุปตาร์ บานาฮิลล์ SUMMER WITH ME 

(บินบ่าย กลับเย็น) เริ่มต้น 10999

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง - สะพานมังกร โรงแรม Lavender Danang Hotel ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองฮอยอัน – หมู่บ้านกั๊มทาน – ล่องเรือกระด้ง – เมืองโบราณฮอยอัน - วัดฟุกเกี๋ยน - สะพานญี่ปุ่น – ศาลกวนอู – บานาฮิลล์(ค้างคืน) – กระเช้าลอยฟ้า - โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D’AMOUR - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 สวนสนุก The Fantasy Park - เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – ตลาดดองบา – ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม โรงแรม Asia Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – เมืองดานัง - วัดลินห์อึ๋ง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
27-30 กรกฎาคม 2562 13,999 4,000 13,999 จอง
จอง
28-31 กรกฎาคม 2562 12,999 4,000 12,999 จอง
จอง
31 ก.ค. – 03 ส.ค. 2562 10,999 4,000 10,999 จอง
จอง
04-07 สิงหาคม 2562 11,999 4,000 11,999 จอง
จอง
11-14 สิงหาคม 2562 12,999 4,000 12,999 จอง
จอง
14-17 สิงหาคม 2562 11,999 4,000 11,999 จอง
จอง
18-21 สิงหาคม 2562 11,999 4,000 11,999 จอง
จอง
24-27 สิงหาคม 2562 12,999 4,000 12,999 จอง
จอง
25-28 สิงหาคม 2562 11,999 4,000 11,999 จอง
จอง
28-31 สิงหาคม 2562 11,999 4,000 11,999 จอง
จอง
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 12,999 4,000 12,999 จอง
จอง
04-07 กันยายน 2562 11,999 4,000 11,999 จอง
จอง
07-10 กันยายน 2562 12,999 4,000 12,999 จอง
จอง
11-14 กันยายน 2562 11,999 4,000 11,999 จอง
จอง
14-17 กันยายน 2562 12,999 4,000 12,999 จอง
จอง
21-24 กันยายน 2562 12,999 4,000 12,999 จอง
จอง
22-25 กันยายน 2562 11,999 4,000 11,999 จอง
จอง
27-30 กันยายน 2562 12,999 4,000 12,999 จอง
จอง
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 12,999 4,000 12,999 จอง
จอง
02-05 ตุลาคม 2562 11,999 4,000 11,999 จอง
จอง
05-08 ตุลาคม 2562 12,999 4,000 12,999 จอง
จอง
09-12 ตุลาคม 2562 11,999 4,000 11,999 จอง
จอง
12-15 ตุลาคม 2562 14,999 4,000 14,999 จอง
จอง
13-16 ตุลาคม 2562 14,999 4,000 14,999 จอง
จอง
16-19 ตุลาคม 2562 11,999 4,000 11,999 จอง
จอง
23-26 ตุลาคม 2562 12,999 4,000 12,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ