จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว [เลสโก อาซ้อพาช้อป]

ราคาเริ่มต้น ฿ 7,999
รหัสทัวร์ 01ZPVG03
สายการบิน China Southern Airline
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

🔸️เที่ยวครบ 3 เมือง เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว
🔸️นมัสการพระใหญ่หลิงซาน (รวมนั่งรถราง)
🔸️ล่องเรือชมทะเลสาบซีหู
🔸️ช้อปปิ้งจัดเต็ม ย่านดัง!!
🔸️เช็คอิน Starbucks ที่ใหญ่และสวยที่สุดในโลก!!
🔸️บริการอาหารไป-กลับ บนเครื่อง
🔸️พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
🔸️เมนูพิเศษ!! ซี่โครงหมูอู๋ซี เสี่ยวหลงเปา ไก่แดง ไก่ขอทาน หมูพันปี


ZPVG03 จีน เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว [เลสโก อาซ้อพาช้อป] 5D3N (CZ)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
2 สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง – เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลิงซานต้าฝ๋อ (ราคาทัวร์นี้รวมนั่งรถราง)– ร้านไข่มุก – ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว Ramada Wuxi Hotel ระดับ 4 ดาว (ท้องถิ่น) หรือเทียบเท่า
3 เมืองอู๋ซี – ร้านผ้าไหม - เมืองหังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ร้านชา – ถนนโบราณเหอฟางเจีย Kaiyuanmanju Hotel ระดับ 4 ดาว (ท้องถิ่น) หรือเทียบเท่า
4 เมืองหังโจว – ร้านยางพารา – เมืองเซี่ยงไฮ้ – ร้านยาบัวหิมะ – Starbucks Reserve Roastery – ถนนเทียนจื่อฝั่ง Venus International Hotel ระดับ 4 ดาว (ท้องถิ่น) หรือเทียบเท่า
5 ย่านซินเทียนตี้ – ร้านหยก – หาดไว่ทัน – ถนนหนานกิง – สนามบินซ่างไห่ ผู่ตง – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 ก.ค. – 02 ส.ค. 2562 7,999 2,999 7,999 จอง
จอง
05 – 09 สิงหาคม 2562 8,999 2,999 8,999 จอง
จอง
07 – 11 สิงหาคม 2562 8,999 2,999 8,999 จอง
จอง
14 – 18 สิงหาคม 2562 8,999 2,999 8,999 จอง
จอง
26 – 30 สิงหาคม 2562 8,999 2,999 8,999 จอง
จอง
04 – 08 กันยายน 2562 8,999 2,999 8,999 จอง
จอง
09 – 13 กันยายน 2562 8,999 2,999 8,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ