ทั่วไป

รหัส : ZGYIH-2404QW

ทัวร์ทวีปเอเชีย

7 วัน 6 คืน

ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.

อาหาร : 17 มื้อ

Qingdao Airlines

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 16,990 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

17 มื้อ มื้ออาหาร

7 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – เมืองอี้ชาง

วันที่ 2 ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง – เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง – บ้านเกิดชวีหยวน – ถนนคนเดินเมืองอี้ชาง

วันที่ 3 ตีกมหัศจรรย์ 72 ชั้น – เมืองฝูหรงเจิ้น – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น

วันที่ 4 ล่องเรือชมเมืองฝูหรงเจิ้น – เมืองเฟิ่งหวง – สะพานสายรุ้ง

วันที่ 5 เมืองจางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก OPTION: โชว์การแสดงจิ้งจอกขาว / โชว์รักพันปี

วันที่ 6 OPTION: สะพานกระจก – เมืองอี้ชาง

วันที่ 7 สนามบินซานเสีย – สนามบินดอนเมือง

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ