ทั่วไป

รหัส : ZGYIH-2402QW

ทัวร์ทวีปเอเชีย

6 วัน 5 คืน

มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.

อาหาร : 14 มื้อ

Qingdao Airlines

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 15,990 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

14 มื้อ มื้ออาหาร

4 จุด ท่องเที่ยว

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – เมืองอี้ชาง

วันที่ 2 ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง – เขื่อนสามผาแม่น้ำแยงซีเกียง – บ้านเกิดชวีหยวน – ถนนคนเดินเมืองอี้ชาง

วันที่ 3 เมืองเฟิ่งหวง – ล่องเรือเมืองโบราณเฟิ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – เมืองฝูหรงเจิ้น – เมืองโบราณฝูหรงเจิ้น

วันที่ 4 เมืองจางเจียเจี้ย – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – เขาเทียนเหมินซาน – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก

วันที่ 5 OPTION : สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย – เมืองอี้ชาง

วันที่ 6 สนามบินซานเสีย – สนามบินดอนเมือง

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 YICHANG MEI JI BOYUE HOTEL
วันที่ 2 ZHENMIAN HOTEL
วันที่ 3 CHAXITAI HOLIDAY
วันที่ 4 GUIYUANZHENPIN HOTEL

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ