จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน [เลสโก จอมยุทธ์หญิงบัลลังก์ดอกไม้]

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ 01ZCSX13
สายการบิน China Southern Airline
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรือชมเมืองโบราณเฟิ่งหวง

นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน

เทศกาลชมดอกท้อ


จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง เทียนเหมินซาน [เลสโก จอมยุทธ์หญิงบัลลังก์ดอกไม้]

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินจางเจียเจี้ย - เมืองเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง - เมืองโบราญเฟิ่งหวง Jishousunshine Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
2 ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - ยอดเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว - ถ้ำประตูสวรรค์ Ramada Zhangjiajie Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ร้านบัวหิมะ - ถ้ำหวงหลงต้ง - ทุ่งมัสตาร์ด สวนหวงหลงต้ง - สะพานแก้ว - ร้านใบชา Wulingxingtiandi Huatian Choice Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ร้านผ้าไหม - สวนดอกท้อ สวนเต๋าหัวหยวน - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - สนามบินจางเจียเจี้ย
5 สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 - 15 Mar 2020 13,999 4,999 16,999 16,999 7,900 จอง
จอง
19 - 23 Mar 2020 14,999 4,999 17,999 17,999 7,900 จอง
จอง
27 - 31 Mar 2020 14,999 4,999 17,999 17,999 7,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ