รหัส : ZGKWL-2401VZ

ทัวร์ทวีปเอเชีย

6 วัน 5 คืน

ก.ค. / ส.ค. / ต.ค.

อาหาร : 15 มื้อ

Thai VietJet

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 18,990 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

15 มื้อ มื้ออาหาร

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง – เมืองกุ้ยหลิน

วันที่ 2 นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองตูหยุน – หมู่บ้านชนเผ่าแม้วซีเจียง – ชมบรรยากาศยามค่ำคืนของหมู่บ้าน

วันที่ 3 เมืองโบราณเซี่ยซือ – ล่องเรือเมืองโบราณเซี่ยซือ – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เมืองกุ้ยหลิน – เซียวเหยาทาวเวอร์ – ถนนโบราณตงซี

วันที่ 4 ถ้ำขลุ่ยอ้อ – เขางวงช้าง – ชมโชว์ DREAM LIKE LIJIANG SHOW

วันที่ 5 ภูเขาวงพระจันทร์ – หยางซั่ว – ล่องเรือแม่น้ำลี่เจียง – ถนนฝรั่ง

วันที่ 6 เมืองกุ้ยหลิน – ช้อปปิ้งห้างเมืองกุ้ยหลิน – POP MART – สนามบินกุ้ยหลินเหลียงเจียง – สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ