เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : BCKMG09-FD

ทัวร์ทวีปเอเชีย

6วัน 5คืน

ก.ย. / ต.ค.

อาหาร : 15 มื้อ

Air Asia

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 32,900 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

15 มื้อ มื้ออาหาร

3 จุด ท่องเที่ยว

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง – นครคุนหมิง FD582 08.00-11.25 – วัดหยวนทง-เดินทางสู่เมืองลี่เจียง (นั่งรถไฟความเร็วสูง) – พักที่ลี่เจียง

วันที่ 2 เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) –เดินทางสู่เมืองย่าติงเมืองเต้าเฉิง(ย่าติง) ระหว่างทางชมวิวสวยที่สุดตลอดเส้นทาง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6-7 ชม)

วันที่ 3 เที่ยวอุทยานแห่งชาติย่าติง (รวมรถบัส+รถกอล์ฟ) -ทุ่งหญ้าลั่วหรง (รวมรถราง / ไม่รวมค่าขี่ม้า) -วัดชงกู่ - จุดชมวิวภูเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์ - ทะเลสาบไข่มุก (Pearl Lake) -ทะเลสาบน้ำนม (Milk Lake) (รวมรถราง / ไม่รวมค่าขี่ม้า)

วันที่ 4 เดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) – วัดซงจ้านหลิน-เมืองโบราณแชงกรีล่า

วันที่ 5 เดินทางสู่ลี่เจียงโดยรถ – ช่องแคบเสือกระโจน(รวมบันไดเลื่อน) – เมืองโบราณลี่เจียง - นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่คุนหมิง

วันที่ 6 คุนหมิง - กรุงเทพ (FD583 12.30-13.50)

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ