กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ 02BT-REP01_FD
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ กัมพูชา

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมปราสาท นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ปราสาทแห่งรอยยิ้ม

ชมปราสาทตาพรหม และ ชมความสวยงามของ ปราสาทบันทายศรี

ล่องเรือชมโตนเลสาบ  ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ และสินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ

นำท่านสักการะ ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม

อิ่มอร่อยกับพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมโชว์การแสดงอัปสราที่งดงาม

แถมฟรี!! ชุดซัวสะไดย (เสื้อยืดซัวสะไดย+ถุงผ้า+พัด+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)


กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – เสียมเรียบ ANGOR HOLIDAY หรือเทียบเท่า**
2 นครธม –ปราสาทบันทายศรี ANGOR HOLIDAY หรือเทียบเท่า**
3 ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม – ศูนย์ฝึกวชิาชีพ –

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17-19 พฤษภาคม 2562 10,900 2,000 10,500 จอง
จอง
31 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2562 9,999 2,000 9,999 จอง
จอง
07-09 มิถุนายน 2562 9,999 2,000 9,999 จอง
จอง
21-23 มิถุนายน 2562 9,999 2,000 9,999 จอง
จอง
05-07 กรกฏาคม 2562 9,999 2,000 9,999 จอง
จอง
12-14 กรกฏาคม 2562 10,900 2,000 10,500 จอง
จอง
26-28 กรกฎาคม 2562 10,900 2,000 10,500 จอง
จอง
09-11 สิงหาคม 2562 10,900 2,000 10,500 จอง
จอง
10-12 สิงหาคม 2562 10,900 2,000 10,500 จอง
จอง
23-25 สิงหาคม 2562 10,900 2,000 10,500 จอง
จอง
06-08 กันยาน 2562 9,999 2,000 9,999 จอง
จอง
20-22 กันยายน 2562 9,999 2,000 9,999 จอง
จอง
27-29 กันยายน 2562 9,999 2,000 9,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ