แม่น้ำหยี่หลงเหอ ,เมืองหยางซั่ว กุ้ยหลิน

แม่น้ำหยี่หลงเหอ เป็นแม่น้ำที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจีน […]แบบนี้ต้องแชร์

แม่น้ำหยี่หลงเหอ เป็นแม่น้ำที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจีน ที่มีลักษณะรูปร่างงดงาม และความงามธรรมชาติของทัศนียภาพแถบแม่น้ำหลีเจียงรวมกับเหล่าทิวเขา เป็นแม่น้ำที่มีทัศนียภาพสวยที่สุดแห่งหนึ่งของจีน กล่าวคือสองฟากฝั่งจะเรียงราย และเลื่อมล้ำสลับซับซ้อนกันไปมาของทิวเขาลูกน้อยใหญ่ ที่มีลักษณะรูปร่างงดงามต่างๆ จนก่อให้เกิดภาพจินตนาการขึ้นมากมาย และความงามธรรมชาติของทัศนียภาพแถบแม่น้ำหลีเจียงรวมกับเหล่าทิวเขา ยังเป็นแรงดลใจให้เกิดภาพวาดทิวทัศน์  อันสวยงามจากนักจิตรกรเอก  ที่มีชื่อเสียงของจีนอีกด้วย

แกลลอรี่ภาพ