อุทยานย่าติง ทุ่งหญ้าลั่วหรง

อุทยานย่าติง ทุ่งหญ้าลั่วหรง ซึ่งที่นี่สามารถมองเห็นวิว […]แบบนี้ต้องแชร์

อุทยานย่าติง ทุ่งหญ้าลั่วหรง ซึ่งที่นี่สามารถมองเห็นวิวของยอดเขายางม่ายหย่ง โดดเด่นเหนือทุ่งหญ้าลั่วหรงได้อย่างสวยงาม ณ ทุ่งหญ้าลั่วหรงแห่งนี้เต็มไปด้วยลำธารน้อยๆ ประกอบกับวิวอันเป็นเทือกเขาหิมะ ทำให้ท่านต้องหลงมนต์สะกดอยู่ที่นี่อย่างไม่ต้องสงสัย

แกลลอรี่ภาพ