มหาวิหารเซนต์ไอแซค , รัสเซีย

เป็นอาสนวิหารของศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซียตั้งอยู่ในนคร […]แบบนี้ต้องแชร์
St Isaac cathedral in Saint Petersburg, Russia, is the biggest christian orthodox church in the world

เป็นอาสนวิหารของศาสนจักรออร์โธดอกซ์รัสเซียตั้งอยู่ในนครเซนปีเตอร์เบิร์กของประเทศรัฐเซีย อาสนวิหารนักบุญไอแซคเป็นอาสนวิหารออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นอาสนวิหารคริสต์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก ตั้งชื่อตามนักบุญไอแซคแห่งดัลเมเซีย ผู้เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของพระเจ้าซาร์ปีเตอร์มหาราช ซึ่งทรงเสด็จพระราชสมภพตรงกับวันสมโภชฉลองนักบุญไอแซค

อาสนวิหารนี้ใช้เวลาสร้างถึง 4 ทศวรรษตั้งแต่ปี 1818 ถึง 1858 ตัวอาคารมีสถาปัตยกรรมแบบฟื้นฟูคลาสสิก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสโอกุสต์ เดอ มงแฟร์ร็อง  ผู้ซึ่งร่ำเรียนมาจากหอศิลป์ของ ชาร์ล แปร์ซิเยร์ นักออกแบบคนโปรดของจักรพรรดินโปเลียนที่ 1 แห่งฝรั่งเศส

แกลลอรี่ภาพ