ปราสาทโอดาวาระ , ญี่ปุ่น

“ปราสาทโอดาวาระ” เป็น ปราสาทที่มีความแข็งแร […]แบบนี้ต้องแชร์

“ปราสาทโอดาวาระ” เป็น ปราสาทที่มีความแข็งแรงจนข้าศึกไม่อาจพิชิตได้ เป็นหนึ่งในพื้นที่ทางโบราณสถานแห่งชาติ ที่ได้รับการอนุรักษ์ผ่านการบูรณะซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ โดยหอคอยปราสาทในชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 4 จะแสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของปราสาทโอดาวาระ ตั้งแต่สมัยเอโดะจนถึงปัจจุบัน โดยจากจุดชมวิวด้านบนสุด ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 60 เมตร นักท่องเที่ยวสามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพทั้ง 360 องศาของอ่าวซางามิ ในบริเวณซากปรักหักพังปราสาทโอดาวาระได้

แกลลอรี่ภาพ