รีวิวทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า

รีวิวทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่าวันที่ 6-11 พ.ค […]แบบนี้ต้องแชร์

รีวิวทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า
วันที่ 6-11 พ.ค.66

ขอบพระคุณภาพรีวิวคุณพรพนาและเพื่อนร่วมทริป

เดย์พลัส ทราเวล ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

แกลลอรี่ภาพ