เวียดนามกลาง วันที่ 30 ม.ค.-2 ก.พ.62

เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน

เดินทางวันที่ 30 ม.ค.-2 ก.พ.62

 

ขอบพระคุณ คุณแหม่มและคณะ