ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง วันที่ 27-30 ต.ค.62 *คุณสุนีย์ ปัญญา และครอบครัว

ขอบพระคุณคุณ คุณสุนีย์ ปัญญา และครอบครัว
เดินทางท่องเที่ยว ณ ประเทศจีน

โปรแกรม : จางเจียเจี้ย เฟิ่งหวง 4วัน
ระหว่างเดินทางวันที่ 27-30 ต.ค.62

 

ทัวร์จางเจียเจี้ย

 

ขอบพระคุณที่ให้ เดย์ พลัส ทราเวลได้ดูแลการเดินทางและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง