กรุ๊ปทัวร์เซี่ยงไฮ้ คณะคุณยาจิตต์ และครอบครัว

ขอบพระคุณคุณ คุณยาจิตต์ และครอบครัว
เดินทางท่องเที่ยว ณ ประเทศเซี่ยงไฮ้

โปรแกรม : เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ 5วัน 3คืน 
ระหว่างเดินทาง 9-13 มี.ค.62