กรุ๊ปทัวร์จีน ปักกิ่ง คณะคุณ ณัฐพัสวี วัชรสกุลชัย

ขอบพระคุณคุณ  คุณ ณัฐพัสวี วัชรสกุลชัย
เดินทางท่องเที่ยว ณ ประเทศจีน 

โปรแกรม : จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน เซี่ยงไฮ้

ระหว่างเดินทาง 22-27 ส.ค.62

   

ขอบพระคุณที่ให้ เดย์ พลัส ทราเวลได้ดูแลการเดินทางและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง