กรุ๊ปคุนหมิง ตงชวน คณะคุณยุพาวดี

ขอบพระคุณคณะเจ้าหน้าที่จากคุณยุพาวดี
เดินทางท่องเที่ยว ณ ประเทศจีน (คุนหมิง)
ระหว่าง 28กพ-3มีนา 62

ขอบพระคุณที่ให้ เดย์ พลัส ทราเวลได้ดูแลการเดินทางและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง